Verhardingen

Met professionals ontwikkeld tot een strategisch plan

Onkruid op verhardingen is niet gewenst omdat het onze woon- en leefomgeving beïnvloed. Het oogt rommeling, trekt ongedierte aan en heeft daardoor een negatief effect op het vestigingsklimaat van een woonwijk, gemeente of stad. eWeeding verlaagt de onkruiddruk waardoor er minder behandelingen per jaar nodig, een besparing plaatsvind op arbeid en tevens leidt tot een langdurig onkruidvrije woon- en leefomgeving voor de bewoners. Kortom winst voor iedereen.

TU Delft

Een parkeerplaats met een gesloten betonverharding en tussenliggende klinkers met gewenst beeldkwaliteit A. Het onkruidbeheer regime was maandelijks borstelen en vegen om onkruidrestanten en ophoping van organisch materiaal te minimaliseren. Desondanks is het afhankelijk van de weersomstandigheden uitermate lastig om jaarrond het gewenste beeldkwaliteit te behouden.

Eind augustus is de locatie behandeld met de eWeeding Roller en vervolgens heeft er geregeld een een monitoring uitgevoerd om de resultaten te visueel te beoordelen.

Start op 24 augustus
2
Na 13 dagen op 6 september
Na 42 dagen op 4 oktober
5

Overzicht parkeerplaats

Start op 24 augustus

Na 13 dagen op 6 september

Na 42 dagen op 4 oktober

Na 74 dagen op 6 november

HEERMOES en PAARDENBLOEM – 6 maanden

Op een locatie is in augustus 2023 heermoes aangetroffen. Deze is vervolgens 1x behandeld met eWeeding en daarna gevolgd. De Heermoes was vrij snel onder controle en bij de laatste controle in maart 2024 nog steeds niet teruggekomen. Geconcludeerd kan worden dan eWeeding uitermate effectief is. Op dezelfde beelden is een paardenbloem zichtbaar op de verharding. Deze was tot het einde van 2023 mooi onder controle maar steekt vanaf maart 2024 toch weer de kop op. De wortelwerking die kenmerkend is voor eWeeding bereikt een diepte van 10-20 cm en van onkruiden met een penwortel is bekend dat deze nog dieper kunnen wortelen Deze locatie is in Maart 2024 voor de 2e keer behandeld. Per saldo zijn er op deze locatie vanaf augustus 2023 en April 2024 slechts 2 behandelingen uitgevoerd.
Heermoes 1 augustus
Heermoes 2 oktober
Heermoes 3 maart 24

Heermoes August 2023

Heermoes Oktober 2023

Heermoes Maart 2024

Scroll naar boven