Het eWeeding programma

Met professionals ontwikkeld tot een strategisch plan

eWeeding is meer dan alleen een innovatieve techniek. eWeeding is een compleet programma. Bij eWeeding kunnen verschillende machines ingezet worden. Daarnaast krijgen alle uitvoerenden een opleiding om veilig te kunnen werken. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor de omgeving. Jaarlijks worden er voor de operatoren meerdere toolbox-meetings gehouden om ervaringen en nieuwe ontwikkelingen met elkaar te kunnen delen. Elk project wordt steevast begeleidt door een van onze experts die op basis van een analyse vooraf een strategisch plan opstelt.

onkruid mal rails
programma- rails
Dit kan zelfs meerdere jaren in beslag nemen. De expert zorgt uiteraard voor de voortgangs- en eindrapportages en de afstemming tussen opdrachtgevers en uitvoerenden. In samenspraak met het communicatiebureau kan ook een specifiek communicatieplan opgesteld worden gericht op omwonenden en/of andere belanghebbenden. Opdrachtgevers worden hierdoor ontzorgd.
Scroll naar boven