De eWeeding apparatuur

Uitsluitend voor professionals

Alle eWeeding apparatuur is specifiek ontwikkeld voor professionals die werkzaam zijn als groenbeheerder in de openbare ruimte. Elke professional ontvangt voor gebruik een gedegen training en een certificaat. Daarnaast worden jaarlijks toolbox-bijeenkomsten georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

eWeeding Trolley

Succes gegarandeerd

De eWeeding Trolley wordt al vanaf 2019 ingezet voor pleksgewijze behandeling van invasieve exoten, zoals de Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw, of ongewenste onkruiden in plantvakken.

De eWeeding Trolley is een machine op rupsbanden bestaande uit een generator, een transformatoren een behandelingslans waardoor elk ongewenste plant behandeld kan worden. Een behandeling met de eWeeding Trolley is daardoor uitermate selectief.

Met de reeds opgedane ervaring kunnen bestaande probleemhaarden van invasieve exoten in enkele jaren weer beheersbaar gemaakt worden. Moeilijke onkruiden in plantvakken kunnen effectief aangepakt worden zonder dat het volledige plantvak hernieuwd dient te worden.

Onderzoeken hebben aangetoond dat de eWeeding Trolley geen negatief effect heeft op het bodemleven en dat gangbare onkruiden zoals brandnetels,grassen en lokale breedbladigen weer terugkeren door de afname van de omvang van de Japanse duizendknoop.

trolley
eWeeding Roller

Electric Weeding Roller Concept

Volledig elektrisch

Het Electric Weeding Roller concept is volledig elektrisch en heeft daardoor een uitermate gunstig milieuprofiel. De unit werkt op oplaadbare accu’s die gemakkelijk te verwisselen zijn. Het electric Weeding Concept is uitermate geschikt voor oppervlakken zoals trottoirs, wandelpaden, voetgangersgebieden, parkeerplaatsen of begraafplaatsen.

Het Electric Weeding Roller Concept is een innovatief concept dat onkruid kan bestrijden door middel van elektriciteit. Het Electric Weeding Roller Concept is een revolutie in onkruidbeheer omdat het zowel bladeren als wortels van onkruid aanpakt en daarnaast zeer milieuvriendelijk is.

Het is ideaal om onkruid te beheersen op paden, winkelgebieden, parkeerplaatsen in steden en gemeenten. De unit heeft een werkbreedte van 65cm en is voorzien van een side-shift. Door de side-shift kan de werkmodule naar links of rechts verplaatst worden en kan onkruid tot in alle hoeken behandeld worden. In 2023 zal dit concept uitgebreid getest worden tegen verschillende soorten onkruid, op diverse verhardingen en onder verschillende omstandigheden. Hierdoor wordt nog meer informatie verkregen over de efficiëntie, de veiligheid, de toepasbaarheid en de duurzaamheid. Heb je interesse en wil je participeren? Laat het ons weten.

Download hier de flyer >>>

Het Electric Weeding Roller Concept is ontwikkeld door ZOFF GmbH en zal door Wimmersson BV gedistribueerd worden.

Zo werkt de eWeeding Roller in de praktijk

eWeeding Roller in slow motion

eWeeding Tractor XPU Powered by Zasso

Uitermate veilig

De eWeeding Tractor XPU uitermate geschikt om de goten onkruidvrij te houden van doorgaande wegen of snelwegen. Ook valt te denken aan het duurzaam onkruidvrij maken van bijvoorbeeld parkeerplaatsen en festivalterreinen.

Door de werkbreedte van 120cm is de eWeeding Traktor XPU bovendien geschikt om in te zetten tegen invasieve exoten op goed bereikbare locaties of in natuurgebieden.

De komende seizoenen zal de eWeeding Tractor XPU uitgebreid ingezet worden op verhardingen en invasieve exoten om zodoende meer én betere informatie te verkrijgen over de efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid.

Zo werkt de eWeeding Tractor in de praktijk

Scroll naar boven